Gita Gutawa

Delon – Your Love [feat Gita Gutawa]

 01 Mar 2008   0 CommentRead more →

Gita Gutawa – Jalan Lurus

 21 Feb 2008   0 CommentRead more →

Gita Gutawa – Kembang Perawan

 20 Feb 2008   0 CommentRead more →

Gita Gutawa [Feat. Dafi] – Dua Hati Jadi Satu

 20 Feb 2008   0 CommentRead more →

Gita Gutawa – Sempurna (OST LOVE)

 18 Feb 2008   0 CommentRead more →